Stichting de Kroon

"Alle berichen uit de categorie Uncategorized"

Hoe zit het met de herinvoering van de basisbeurs?

Volg je in het komende studiejaar een opleiding aan een hogeschool of universiteit en heb je recht op studiefinanciering? Dan kun je vanaf september 2023 een basisbeurs aanvragen. Dit staat in de wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs die op 6 juni is aangenomen....

Lees meer

Herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Het...

Lees meer

Studenten willen financiële compensatie

Studieschuld  Woensdag demonstreerden studenten in Nijmegen tegen het leenstelsel voor studiefinanciering. Het is het tweede protest in een reeks in verschillende studentensteden. De meeste politieke partijen willen dat de basisbeurs terugkomt. Volgens recente cijfers...

Lees meer