Nieuws

Herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen. 

Herinvoering basisbeurs

Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden. Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen. Dit is slecht voor de kansengelijkheid. 

Het kabinet besloot daarom om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit geldt voor studenten die vanaf september 2023:

  • een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en
  • nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben. 

De prestatiebeurs voor studenten bestaat uit:

  • een basisbeurs; 
  • aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders);
  • en studentenreisproduct.

Over de prestatiebeurs wordt rente gerekend, ook tijdens de studie.  Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de prestatiebeurs inclusief de rente omgezet in een gift. 

In Mijn DUO zien studenten bij ‘Mijn Producten’ hoeveel maanden prestatiebeurs ze (over) hebben. Soms heeft een student alleen nog recht op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs. Het recht op het studentenreisproduct is namelijk 1 jaar langer dan het recht op een basisbeurs. 

Het kabinet verwacht dat de studieschuld voor studenten met invoeren van de basisbeurs minder hoog op loopt. Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich verder te ontwikkelen. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/herinvoering-basisbeurs-en-tegemoetkoming