Nieuws

Kamer wil ook na volgend studiejaar hogere basisbeurs voor uitwonende studenten

De aangekondigde verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten moet niet alleen voor komend studiejaar gelden, maar in ieder geval ook voor de studiejaren 2024/25 en 2025/26. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarover van D66, CDA en ChristenUnie. Het plan wordt vandaag besproken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting.

Met ingang van het komend studiejaar keert de basisbeurs terug: een vast bedrag dat studenten elke maand krijgen en wat ze niet terug hoeven te betalen als ze binnen 10 jaar afstuderen. Daarmee komt er een einde aan het omstreden leenstelsel.

Rond Prinsjesdag werd bekend dat het afgesproken bedrag voor uitwonende studenten tijdelijk zou worden verhoogd met 165 euro, vanwege de enorme inflatie, waardoor boodschappen en energie zo veel duurder zijn geworden. Daardoor kan een uitwonende student in 2023/24 op bijna 440 euro per maand rekenen.

Vanaf september 2024 zou de basisbeurs weer teruggaan naar het oorspronkelijke bedrag van ongeveer 275 euro voor uitwonenden. Maar een Kamermeerderheid wil de extra beurs dus verlengen. Hoe hoog de toeslag dan precies moet worden, is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk komt de beurs dan op ongeveer 375 euro per maand.

Meer zekerheid voor studenten

De regeringspartijen willen er in totaal 425 miljoen euro voor uittrekken. Ze willen er studenten in het mbo en hoger onderwijs meer zekerheid mee geven over hun financiƫle situatie. Coalitiepartner VVD steunt de motie die erover zal worden ingediend, waarmee er een meerderheid is.

Om de verlenging van de inflatiecompensatie te betalen willen de partijen het geld inzetten dat wordt uitgespaard als vanaf 2024 de halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt teruggedraaid. Dat was een maatregel om het hoger onderwijs toegankelijker te maken.

Jongeren moesten erdoor gestimuleerd worden om toch te gaan studeren, ondanks het leenstelsel. In het nieuwe systeem met basisbeurs is die stimulans niet meer nodig, vindt het kabinet.

Minister Dijkgraaf wil in plaats van de halvering van het collegegeld meer studenten in aanmerking laten komen voor een aanvullende beurs, naast de basisbeurs. Maar volgens de Kamermeerderheid blijft er dan nog genoeg geld over om ontvangers van de basisbeurs ook na de zomer van 2024 een toeslag te geven.

Thuiswonende studenten krijgen geen toeslag. Zij krijgen vanaf september 2023 een basisbeurs van ongeveer 110 euro per maand en dat blijft zo.

Bron: https://nos.nl/artikel/2453557-kamer-wil-ook-na-volgend-studiejaar-hogere-basisbeurs-voor-uitwonende-studenten